ÅPENT kl. 06.00-23.00 – 365 dager i året

BETJENT ÅPNINGSTID:

Mandag, onsdag og fredag

Betjent: 09.00 – 13.00

Tirsdag og torsdag

Betjent: 14.00 – 18.00

Nytt medlemskap og avtale på sol må registreres i betjent tid.

Utenom betjent åpningstid kan vi kontaktes på tlf. 776 59300 – 970 75620 for hjelp.